www.efendisohbet.com
Sohbet, Muhabbet, mIRC, Kızlarla Multi Chat
Ana Sayfa      Spor Sakatlıkları      El Çıkığı

EL ÇIKIĞI (Karpometakarpal Çıkık)

GENEL BİLGİLER:

Tanımı:El kemiklerinde, yan yana olan iki kemiğin sakatlanma sonucu birbirlerine değmeyecek şekilde ayrılmasıdır. Bu tür çıkıklarda, ulnar sinirinin sakatlanması muhtemeldir ve eğer sakatlanmışsa, kalıcı bir sakatlığı önlemek için cerrahi gereklidir.
ETKİLENEN VÜCUT PARÇALARI
Elin karpal ve metakarpal kemikleri; el kemiklerini birbirine bağlayan bağlar; ulnar sinir.
Sakatlık bölgesindeki periost, sinirler, tendonlar, kan damarları gibi yumuşak dokular.
BELİRTİ VE BULGULAR
Sakatlık sırasında aniden oluşan dayanılmaz ağrı. Normal el fonksiyonunun kaybedilmesi. El hareket ettirilmek istendiğinde, aşırı derecede ağrı.
Eğer ayrılan kemikler, ayrıldıkları şekilde kilitlenmişler ise, gözle görülebilen bir deformite. Kemikler, hemen eski durumlarına gelebilirler ve bir deformite görülmez, fakat sakatlık seviyesi aynıdır.
Çıkan bölgede hassasiyet, aşırı şişme ve kızarıklık.
Baskı, sinir sıkışması veya kan damarları veya sinirin kesilmesi sonucu, çıkma noktasının altındaki kısımda duyu kaybı veya kısmi felç.
NEDENLERİ
El üzerine direkt darbe veya uzanmış el üzerine düşme (en çok görülen sakatlık nedeni).
Ciddi bir el incinmesi sonucu.
SAKATLIK RİSKİNİN ARTMASI
Temas gerektiren sporlar;
Daha önce el kemiklerinde çıkma veya incinme.
Elin herhangi bir ekleminde oluşmuş bir sakatlığın tekrarı. Yetersiz kas kondisyonu.
Doğuştan oluşan sakatlıklar.
NASIL ÖNLENİR: Sakatlığın ilk oluşumunu önlemek imkansız gibidir. Sakatlığın tekrarını önlemek için, sakatlığa maruz kalabilecek eklemleri bandajla-yınız veya destek sargıları ile koruyunuz.
BEKLENTiLER
DOĞRU SAĞLIK BAKIMI
Ayrılan kemikleri yerine getirmek, yırtılan tendon ve bağlan dikmek ve eklemi tekrar eski durumuna getirmek için bazen cerrahi ve metal vidaların yerleştirilmesini gerektiren doktor bakımı. Akut veya sürekli tekrarlanan çıkma durumlarında, eklemin düzeltilebilmesi için, rekonstrüksiyon veya füzyon cerrahisine ihtiyaç olabilir. Ulnar sinir içeren sakatlıklarda, sinirde oluşan tahribattan dolayı kaybedilen kas fonksiyonlarının bir kısmının tekrar yerine getirilebilmesi için her zaman cerrahiye gerek vardır.
Rehabilitasyon sırasında kişisel bakım.
TANI YÖNTEMLERİ
Kendi gözlemlediğiniz belirtiler.
Medikal özgeçmiş ve bir doktor kontrolü.
Sakatlığı tam olarak teşhis etmek için el ve el bileği bölgesinin röntgeninin çekimi.
POTANSİYEL KOMPLİKASYONLAR
Sakatlık anında:
Şok.
Sakatlanan bölgedeki veya yakınında olan sinirler, bağlar, tendonlar, kan damarları veya bağ dokularda oluşan baskı.
Cerrahi veya tedaviden sonra:
Sakatlanan bölgede aşırı derecede iç kanama.
Sakatlanan bölgede oluşan aşırı şişmeden dolayı, sakatlanan bölgeye kan akışının kısıtlanması.
Kan akışının geçici olarak kesilmesinden dolayı kemik hücrelerinin ölümü (avasküler nekroz).Cerrahi sırasında oluşabilecek enfeksiyon.
Aktivitelere kısa sürede dönmeden dolayı uzayan iyileşme süreci. Tekrarlanan çıkmalar.
Sakatlığın bir kaç kere tekrarlanmasından dolayı oluşan instabil veya artritik eklem.
MUHTEMEL SONUÇ: Oluşan sakatlık düzeltildikten sonra, eklemin 6-8 hafta süre ile stabilize edilmesi gerekebilir. Sakatlanan bağlar iyileşmek için en az 6 hafta gerektirebilir. Fakat şişliğin inmesi 3-6 hafta sürebilir.
TEDAVİ YÖNTEMİ
İLK YARDIM
R.I.C.E (Rest=dinlenme, Ice=buz, C=kompresyon ve E=elevasyon (yükseltme) protokolüne uyunuz.
Şok ihtimalini azaltmak için hastayı bir battaniye ile sarınız.
Doktor ayrılan parmak eklemini mümkünse cerrahisiz, fakat gerektiğinde cerrahi ile yerine birleştirecektir. Bu sakatlığı düzeltebilmek için, genelde anestezi ve parmakların traksiyonu ve fleksiyon durumundaki dirsekten zıt traksiyona ihtiyaç vardır. Ayrılma olayından sonra 6 saat içinde manipülasyon işlemi yapılmalıdır. Daha sonra, kanama ve vücut sıvılarının akması, hastanın şok geçirmesine neden olabilir. Aynı zamanda bir çok doku elastikiyetini kaybederek normal durumuna dönmekte zorlanabilir.
TEDAVİNİN DEVAMI
Sakatlıktan sonra:
Ön kol, el bileği ve eli içeren bir alçı ile bölgenin hareketsizliğinin sağlanması gerekir. Alçı alındıktan sonra:
Buzlu su ile hazırladığınız bir kovanın içinde elinizi 20 dakika kadar tutunuz. Bu buz tedavisini günde 3-4 defa uygulayınız.
Eğer daha iyi hissediyorsanız, buz yerine ısı tedavisi uygulayınız. Sakatlık bölgesine, sıcaklık lambası, sıcak suya batırılmış havlu, sıcak suya batırma, sıcak duş, ısı pedleri, veya ısı veren kremler ve mümkünse girdap banyosu uygulayınız.
Tedavi aralarında elinizi elastik bandaj ile sarınız.
Şişliği indirmek için, yavaşça ve sık aralıklar ile bölgeye yapılan masaj rahatlık sağlayacaktır.
İLAÇ: Doktorunuz:
Kemikleri birleştirme manipülasyonu veya eklemin düzeltilmesi sırasında, genel anestezi uygular veya kas gevşetici ilaçlar verir.
Hafif ve orta ağrılar için asetaminofen; şiddetli ağrılar için narkotik ağrı kesiciler; konstipasyonu önleyici ilaçlar; eğer cerrahi gerekliyse, enfeksiyonu önlemek için antibiyotikler, verebilir.
AKTİVİTE
Eğer cerrahi gerekmiyorsa, doktor onayından sonra normal kondisyon programınıza başlayınız.
Eğer cerrahi gerekiyorsa, normal aktivitelerinize doktor kontrolünde yavaşça başlayınız.
Tedavi sürecinde, araç kullanmayınız.
DİYET
Tedavi için gereken manipülasyon veya cerrahi yapılıncaya kadar yemeyin ve içmeyin. Çünkü karnınızdaki sıvı veya katı yiyecekler anestezi altında iken kusma yapabilir ve bu durum tehlike oluşturabilir.
İyileşme sürecinde yediğiniz yemek miktarını yaptığınız fiziksel aktiviteye göre dengeleyiniz.
REHABİLİTASYON
Destekleyici sargılara ihtiyacınız olmadığında günlük rehabilitasyon egzersizlerine başlayabilirsiniz.
Egzersizlerden 10 dakika önce ve sonra buz masajını uygulayınız.
El ve el bileği egzersizleri bölümüne bakınız.

Müzik Dinle
Powered By indirimli elektri