www.efendisohbet.com
Sohbet, Muhabbet, mIRC, K覺zlarla Multi Chat
Ana Sayfa      Mevlana      Mevlana Eserleri
Gel Ne Olursan Ol Yine Gel

Mevlana Celaleddin-i Rumi - Eserleri


66 ya覺nda vefat eden Hz.Mevlana, arkas覺nda yetitirdii 繹renci ve m羹ritlerinin yan覺s覺ra pek 癟ok eser de b覺rakm覺t覺r...

Mesnevi

Fars癟a olarak aruz vezniyle yaz覺lm覺t覺r. 襤癟i癟e anlat覺lan hikayelerden ve bunlar覺n b羹t羹n insanl覺k alemine hitap edecek ekilde beeri bir anlay覺la tefsirlerinden ibarettir. 25.618 beyitten oluur. 襤slam aleminde Kur'an ve Hadisten sonra 羹zerinde en 癟ok durulan eserdir. T羹rk癟eye Tahir Olgun ve Veled elebi 襤zbudak taraf覺ndan 6 cilt halinde 癟evrilmitir. Mesnevi T羹rk癟e 'den baka bir癟ok bat覺 ve dou dillerine defalarca terc羹me edilmitir. Bunlardan bal覺calar覺ndan biri, Nicolson 'un 襤ngilizce'ye yapt覺覺 terc羹medir.

Sayfa Ba覺

Divan-覺 Kebir

40.380 beyitlik 襤slam iirinin en kapsaml覺 divanlar覺ndan biridir. 齦irler Fars癟a yaz覺lm覺 olup Arap癟a, T羹rk癟e ve Yunanca olan k覺s覺mlar覺 da bulunmaktad覺r. Gazel ve rubailerinde sonsuz bir lirizmle tasavvufi ak覺 terenn羹m etmitir.

Sayfa Ba覺

Fih-i Ma Fih

Mevlana 'n覺n 癟eitli nedenlerle s繹yledii vaaz ve nasihatlar覺n not edilmesiyle olumu bir eserdir. Baz覺 b繹l羹mleri Sel癟uklu veziri S羹leyman Pervane 'nin kona覺nda ve O 'na hitaben yaz覺lm覺t覺r.

Sayfa Ba覺

Mektubat

Bata Sel癟uklu Sultan覺 olmak 羹zere Mevlana taraf覺ndan Sel癟uklu Devleti 'nin ileri gelenlerine yaz覺lm覺 114 mektuptan ibarettir.

Sayfa Ba覺

Mecalis-i Seb'a

Mevlana 'n覺n Arap癟a ve Fars癟a s繹ylenmi 7 hutbesinin not edilmesinden meydana gelmi ve daha 癟ok dini i癟erikli bir eserdir.

Sayfa Ba覺

M羹zik Dinle
Powered By girbi.NET