www.efendisohbet.com
Sohbet, Muhabbet, mIRC, Kızlarla Multi Chat
Ana Sayfa      Mevlana      Mevlana Eserleri
Gel Ne Olursan Ol Yine Gel

Mevlana Celaleddin-i Rumi - Eserleri


66 yaşında vefat eden Hz.Mevlana, arkasında yetiştirdiği öğrenci ve müritlerinin yanısıra pek çok eser de bırakmıştır...

Mesnevi

Farsça olarak aruz vezniyle yazılmıştır. İçiçe anlatılan hikayelerden ve bunların bütün insanlık alemine hitap edecek şekilde beşeri bir anlayışla tefsirlerinden ibarettir. 25.618 beyitten oluşur. İslam aleminde Kur'an ve Hadisten sonra üzerinde en çok durulan eserdir. Türkçeye Tahir Olgun ve Veled Çelebi İzbudak tarafından 6 cilt halinde çevrilmiştir. Mesnevi Türkçe 'den başka birçok batı ve doğu dillerine defalarca tercüme edilmiştir. Bunlardan başlıcalarından biri, Nicolson 'un İngilizce'ye yaptığı tercümedir.

Sayfa Başı

Divan-ı Kebir

40.380 beyitlik İslam şiirinin en kapsamlı divanlarından biridir. Şiirler Farsça yazılmış olup Arapça, Türkçe ve Yunanca olan kısımları da bulunmaktadır. Gazel ve rubailerinde sonsuz bir lirizmle tasavvufi aşkı terennüm etmiştir.

Sayfa Başı

Fih-i Ma Fih

Mevlana 'nın çeşitli nedenlerle söylediği vaaz ve nasihatların not edilmesiyle oluşmuş bir eserdir. Bazı bölümleri Selçuklu veziri Süleyman Pervane 'nin konağında ve O 'na hitaben yazılmıştır.

Sayfa Başı

Mektubat

Başta Selçuklu Sultanı olmak üzere Mevlana tarafından Selçuklu Devleti 'nin ileri gelenlerine yazılmış 114 mektuptan ibarettir.

Sayfa Başı

Mecalis-i Seb'a

Mevlana 'nın Arapça ve Farsça söylenmiş 7 hutbesinin not edilmesinden meydana gelmiş ve daha çok dini içerikli bir eserdir.

Sayfa Başı

Müzik Dinle
Powered By indirimli elektri