www.efendisohbet.com
Sohbet, Muhabbet, mIRC, K覺zlarla Multi Chat
Ana Sayfa      Mevlana      Mevlana Mzesi
Gel Ne Olursan Ol Yine Gel

Mevlana Celaleddin-i Rumi - Mevlana M羹zesi


          Hz. Mevlana 'dan sonra kurulmu olan Mevlevi tarikat覺n覺n dergah覺 olmu binalar topluluudur. Mevlana M羹zesi 14. y羹zy覺l balar覺ndan 1926 y覺l覺na kadar Mevlevi Dergah覺 olarak kullan覺lm覺t覺r. Zaman覺nda Sel癟uklu Sultan覺 Alaeddin Keykubad '覺n G羹l Bah癟esi olan bu sahay覺 Hz.Mevlana 'n覺n babas覺 Bahaeddin Veled daha sal覺覺ndayken beenmi ve buraya g繹m羹lmeyi arzu etmitir. M羹zenin en ilgi 癟eken ve ak覺lda kalan k覺sm覺 Mevlana ve olu Sultan Veled 'in kabirlerinin bulunduu yeil kubbedir. (Kubbe-i Hadra) T羹rbe g羹n羹m羹zdeki 癟inili eklini Karamanoullar覺 d繹neminde alm覺t覺r. Osmanl覺lar d繹neminde Semahane, Medrese, 襤marethane, Mescit, Cami, h羹creler, mutfak, Muvakk覺thane, hamam ve f覺r覺n ilave edilmitir. Mevlana M羹zesi 鶯d覺rvan覺 ise Osmanl覺 Padiah覺 Yavuz Sultan Selim Han taraf覺ndan 1512 y覺l覺nda yapt覺r覺lm覺 ve 1930 y覺l覺nda asl覺na sad覺k kal覺narak yeniden ina edilmitir. M羹zenin dervi odalar覺 ve Matbah (Mutfak) 16. y羹zy覺lda tamamlanm覺t覺r. Dergah eyhlerinin misafir kabul ettii elebi Dairesi, Hemdem Said elebi taraf覺ndan dergah k羹t羹phanesine d繹n羹t羹r羹lm羹 ve zaman i癟erisinde ilave edilen kitaplarla Mevlana arat覺rmalar覺 i癟in ihtisas k羹t羹phanesi halini alm覺t覺r.Dergah daima postniin (Mevlevi 麝yhi) taraf覺ndan idare edilmi ve tarih boyunca 32 postniin gelip ge癟mitir. Dergah, t羹rbenin kapat覺lmas覺yla 1926 y覺l覺ndan itibaren Konya Asari Atika M羹zesi olarak faaliyete ge癟mi ve 1954 y覺l覺nda yeniden tanzim edilerek Mevlana M羹zesi ad覺n覺 alm覺t覺r. M羹zede dergaha 癟eitli nedenlerle hediye edilmi eserler yan覺nda Mesnevi 'nin de aralar覺nda bulunduu el yazmas覺 eserler, Semalarda kullan覺lan m羹zik aletleri, semazenlerin k覺yafetleri ve daha bir癟ok tarihi eserler sergilenmektedir.


Powered By girbi.NET