www.efendisohbet.com
Sohbet, Muhabbet, mIRC, K覺zlarla Multi Chat
Ana Sayfa      Mevlana      Mevlana Sema G飉terisi
Gel Ne Olursan Ol Yine Gel

Sema G繹sterisil羹m g羹n羹n羹 Hakka vuslat; "D羹g羹n G羹n羹" sayan b羹y羹k Mevl滱a'dan sonra, oglu Sultan Veled ve yakinlari tarafindan, Mevl滱a'nin fikir yapisi ve d羹s羹nceleri 羹zerine (Mevlev Tarikati) kurulmus ve bu edep erk滱 yolunu izleyenlere (Mevlev) denilmisti.

Mevlev kelimesi Mevl滱a'ya nispeti if歍e etmekle beraber, Kur'an-i Ker螸'deki (Nereye d繹nersen Allah'in lik滻ini g繹r羹rs羹n) anlaminda olan (tevell) kelimesiyle ilgilidir.

Mukabele denilen Sem g繹sterisi, Mevlev Derg殠i'nda, semah滱elerde Mutlak Kem滎 ve Hakka Vuslat yolunun derecelerini sembolize eder. Mukabele, en k羹癟羹k teferruatina kadar tesbit edilmis usl ve erk滱la yapilir. Semah滱elerde neyzen, kud羹mzen, 漧inhan ve naat hanlar gibi musik erk滱inin bulundugu ve siralarina g繹re yerini aldigi mutrib'in 繹n羹nde sema meydani , onun da tam karsisinda seyh postu vardir. Post'un ucundan sem殠滱e girisi ortasina kadar uzandigi farz edilen mevhum 癟izgiye (hatt-i istiva) denir. Bu, ger癟ege ulasan, Vahdet'e giden en kisa yoldur. Bu 癟izgi asl 癟ignenilmez.

Seyh ise, b羹t羹n il殠i sifatlara mazhar olan ve postun-da Mevl滱a'yi temsil eden Hak ilminin ve Hakikat-i Muhammedi'yenin m羹messilidir. Post, en b羹y羹k manevi makamdir ve kirmizi renklidir.

Mutrib erk滱i, sem漘en ler ve seyh efendi yerlerine oturduktan sonra, mukabelede ilkin Naathan tarafin-dan (Na'at-i Serif) okunur. Bestek漷 Itri'nin besteledigi Na'at'i Mevl滱a, Hazret-i Peygamber'e en i癟li seslenislerle bir 繹vg羹 olup (Y榥 Hazret-i Mevl滱a, Hak dost....) diye baslar. Sonra ney taksimine ge癟ilir, Ney, asil vatani olan kamisliga 繹zlemini dile getirir. Ney, insan-i k滵il'in sembol羹d羹r ve yanik, i癟li sesiyle Hakk'a vuslatin 繹zlemini 癟eker. Bundan sonra Sultan Veled devri denilen (Devr-i Veledi) baslar. Musik螽in temposuyla, 歍槆 ve erk滱 羹zere sem殠滱e ortasinda seyh, derg殠 erk滱i ve Semazenlerle 羹癟 devir olan bu merasim, karsilikli g繹r羹smek, y滱i bas kesmekle veya cemal cemale niy漘 etmekle, mutlak varligin kem滎 zuhurunu dogrulamaktadir.

Sem'zenlerin basindaki k羹l殠, mezar tasina, sirtindaki hirkasi mezarina, tennresi de kefenine isarettir. Onlar d羹nyadan soyunmus, gayb 滎eminin ask pervaneleridir. Esasen, semah滱enin sagi g繹r羹nen, bilinen 滎emdir, solu da g繹r羹nmeyen bilinmeyen m滱 滎emi... Semazenler m滱 滎eminin m滱 erleridir.

Devr-i Veledi 繹l羹mden sonra dirilmeye, seyh'in reh-berligi ve irs歍iyle, ebedi hayata y繹nelmeye isarettir. 癟 devir, Tasavvufa (ilmel y毾in) y滱i Hakk'i ilimle bil-meye, ikinci devir, (aynel y毾in) y滱i g繹rmeye, 羹癟羹nc羹s羹 de (Hakkel y毾in) y滱i Hakk'la bir olmaya del滎et eder.

Seyh birinci devri tamamlarken, kidemce en geri ve en gen癟, nevniyaz denilen semazenle karsi karsiyadir. Birbirine bas keser ve b繹ylece tevazuu en belig sekilde ifade ederler. Bu karsilikli g繹r羹sme aynca birbirinin g繹n羹l kiblesine secdeye varistir. 癟羹nc羹 devir sonunda, seyh postuna ge癟er, semazenler de yerlerini alirlar.

Devr-i Veledi'den sonra g繹steri baslar. Semazenler usul羹nce hirkalarini 癟ikarir y滱i d羹nyevi g毃lelerden soyunur, mezarlarindan siynlirlar. Bu sira seyh postun 繹n羹ne dogru y羹r羹r, bas keser ve herkes ona uyar. Semazen basi ilerleyerek seyhin sag elini 繹per, seyh de onun sikkesini... Bu sema'a destur, y滱i izin almaktir. Bundan sonra birer birer semazenler seyhle g繹r羹s羹r ve sema'a kanat a癟arlar. Sema ederken kol a癟an semazenin sag eli dua eder gibi yukariya, sol eli asagiya a癟iktir. Bu Hakk'tan alir, halka sa癟ariz, hi癟 bir sey'i kendimize mal etmeyiz, g繹r羹n羹ste var olan, vasitalik eden bir suretten baska bir sey degiliz.) anlamina gelmektedir. Bir baska ifadesiyle de (G繹ge agariz, yere yagariz, varligimiz Hakk'in rahmetinde yok olmustur) demektir. Semazenler hem kendi etrafinda d繹ner, hem de meydani devrederler. Feleklerin, gezegenlerin, yildizlarin ve d羹nyanin, g羹nesin c漘ibesiyle hem kendi etrafinda, hem de g羹nesin etrafinda devrettikleri gibi... Sema, b羹t羹n 滎emlerin g羹nesi Tanri'nin huzurunda bir devri 滎em'dir.

Esasen sema; ger癟ek varliga ulastiran, insani kendin-den ge癟iren bir cezbe vasitasi, kendinden ge癟en kisinin can sarhoslugudur. Mevl滱amiz'in ifadesiyle (ask'a kavusmak, bulusmak sultanligi i癟in, perdeleri kaldirip i癟eriye girmek devleti i癟in, can elbisesidir. )

Sem滱in birinci devresi, 滎emleri seyretmedir. Hakk'in b羹y羹kl羹g羹n羹 ve y羹celigini idr毾tir. Bundan sonrasi (Sel滵) olarak tecelli eder. Birinci sel滵dan 滻iklar, s羹phelerden kurtulur. Tanri'nin birligine im滱 eder. ikinci sel滵 Vahdet'i Tanri birligini g繹r羹s h滎ine getirmedir. 癟羹nc羹s羹nde 滻iklar, g繹r羹slerini bilis ve olus mertebesine ulastirirlar. Bu devrede 滻iklar, kendilerini, mutlak varligin kemal duraginda yitirmis, yok ol-muslardir. Son d繹rd羹nc羹 devrede Vahdet duraginda ayak direyerek kendi merkezleri 癟evresinde devrederler.

Semazen basi sem'i idare eder. Sem漘enler onun ayak ve bas isaretlerine g繹re durumlarini ayarlarlar.

Sem'nin 羹癟羹nc羹 sel滵inda seyh de sem' girer. Hatt- istiv'nin ortasinda sema eden seyh, s羹phesiz burada Mevl滱a'yi temsil etmektedir. Seyh, sem'dan sonra yavas yavas ilerler, posta varmasiyla sem da sona erer.

SEM‚

T羹rk tarihinin, ananesinin, inan癟larinin bir par癟asi olup Hz. Mevl滱a (1207-1273) ilhamiyle olusmus ve gelismistir. Kem滎e dogru manev bir yolculugu (Miraci), bir gidis-gelisi, temsil eder. Sem 7 bul羹md羹r. Her b繹l羹m羹n ayri bir man滻i vardir... Sem'yi ilm y繹nden tetkik ettigimizde, sunu g繹r羹r羹z: Var olmanin temel sarti d繹nmektir. Varliklar arasindaki m羹sterek benzerlik , en ufak zerreden en uzak yildizlara kadar her birinin b羹nye-sini teskil eden atomlarindaki elektron ve protonlarin d繹nmesidir. Her seyin d繹nd羹g羹 gibi, insanoglu da b羹nyesini teskil eden atomlardaki mevcut d繹nmelerle, v羹cudundaki kanin d繹nmesiyle, topraktan gelip topraga d繹nmesiyle, d羹nya ile beraber d繹nmesiyle tabii ve suursuz olarak d繹ner. Ancak insani 繹b羹r varliklardan farkli ve 羹st羹n kilan sey aklidir. Iste, d繹nen SEMAZEN varliklarin m羹sterek hareketine, sem毃yla beraber akli da istirak ettinr...


SEM, kulun hakik漮e y繹nelip, akilla - askla y羹celip, nefsini terk ederek, Hakk'ta yok olusu ve olgunluga ermis, k滵il bir insan olarak tekrar kulluguna d繹n羹s羹d羹r. B羹t羹n varliga, b羹t羹n yaratilanlara yeni bir ruhla, sevgi i癟in, hizmet i癟in d繹n羹s羹d羹r... Sem漘en hirkasini 癟ikarmakla, manen, ebed 滎eme, hak螶ate dogar, orada yol alir.. Basindaki sikkesi (nefsinin mezar tasi), 羹st羹ndeki tennuresi (nefsinin kefenidir). Kollarini 癟apraz bagliyarak, g繹r羹n羹ste BIR rakamini temsil eden, b繹ylece Allah'in birligini tasdik eden Sem漘en, Sem ederken, kollan a癟ik, sag eli dua edercesine g繹klere, Hak g繹z羹yle baktigi sol eli yere d繹n羹kt羹r. Hakk'tan aldigi ihsani, halka sa癟masidir. Sagdan sola kalbin etrafinda d繹nerek, b羹t羹n insanlari, b羹t羹n yaratilmislari, b羹t羹n kalbiyle sevgi ve askla kucaklayisidir. Sema t繹reni 7 b繹l羹md羹r. Her b繹l羹m羹n ayri bir manasi vardir.

A) Birinci b繹l羹m : Ilahi aski temsil eden Peygamber efendimizi metheden bir "na't" ile baslar. Buna "Na't-i Serif" denilir. Peygamberimizi methetmek, ondan evvelki b羹t羹n peygamberleri ve hepsini yaratan Allah'i methetmek demektir.B) Bu methiyeden sonra bir kud羹m darbesi duyulur. Bu vurus Allah'in (C.C.) kainati yaratisindaki "k羹n=ol" emrini temsil eder.
 

 

 C) 3 nc羹 b繹l羹mde ise her seye can veren "Nefesi" nefhayi Ilahiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur.


D) 4 nc羹 b繹l羹m, Sultan Veled devridir. Bu Semazenlerin bir birine 羹癟 kere selam vererek, bir pesrevle dairevi y羹r羹y羹s羹d羹r. Sekilde gizli ruhun ruha selamidir.


E) Sema t繹reni 4 selamdir. Semazen 羹st羹ndeki siyah hirkayi 癟ikararak, sembolik olarak, hakikate dogar, kollarini bagliyarak bir rakamini temsil eder b繹ylece Allah'in birligine sahadet eder. Seyh Efendi elini 繹perek sema'ya girme izni alir,


Sema'ya baslar

1 nci Sel滵, insanin, bilgiyle hakik漮e dogarak, Y羹ce Yaradan'ini ve kendi kullugunu idr毾idir...

2 nci Sel滵, insanin yaratilistaki nizami, azameti m羹sahede ederek, All殠'in kudreti karsisinda hayranlik duymasidir...

3 nc羹 Sel滵, insanin hayranlik ve minnet duygusunun ask'a d繹n羹smesiyle, aklin "ask"a kurban olusudur. Bu tam teslimiyettir, Allah'a vuslattir, Sevgilide yok olustur! Bu dizim'de en y羹ksek mertebe olan "Nirvana"dir, Isl滵iyetteki "Fen殞illah"tir. Ancak Isl滵iyette en y羹ksek mertebe kulluk mertebesidir.
 


4 nc羹 Sel滵 ise, insanin manev yolculugunu tamam-layip, kaderine razi olarak, yaratilistaki vazifesine, kulluguna d繹n羹s羹d羹r. Bu Sel滵a Seyh Efendi ve Sem漘en basi da istirak ederler. Bu noktada Sem漘en, Amene'r Resl羹'deki (K.Ker. Bakara 2. 漧et 285.) Allah'a, Meleklerine, Kitaplarina, Peygamberlerine... im滱 etmis olmanin nes'esi i癟indedir. Il殠 emirlerin ve yaratilis sebeplerinin zevki ve idraki i癟indedir... Benligini, egosunu maglup etmis Peygamber Efendimizin, "繹lmeden 繹nce l羹n羹z" ve Kur. Kerim Fecr s/27, son 漧etlerindeki, "Ey emin ve mutmain olan nefis, sen O'ndan hosnut, 0 da senden hosnut olarak, Rabbine d繹n! Has kullarim z羹mresine gir! Onlarla beraber cennetime gir!" emirlerine uymus ve nes'esine gark olmustur...F - Sem t繹reninin 6 nci b繹l羹m羹nde bilhassa "Mesrik de All殠'indir, magrib de. Hangi tarafa d繹nerseniz, Allah'in y羹z羹 oradadir. 羹nk羹 All殠 Vasi'dir, Al螸'dir" (Bakara s.2 115 nci) 漧et'inin okundugu Kur. Ker螸 til潎etiyle devam eder.

G - 7 nci b繹l羹mde Sem t繹reni, b羹t羹n peygamberlerin, sehitlerimizin ve b羹t羹n inananlarin ruhlari i癟in okunan bir f漮iha ve devletimizin sel滵eti i癟in bir dua ile son bulur...

Dede'ler ve Dervis''ler, Sem Mukabelesinden sonra, kimseyle konusmadan, tefekk羹r (meditasyon) i癟in, sessizce h羹crelerine 癟ekilirler...Sayfa Basi


M羹zik Dinle
Powered By girbi.NET